Archive for เมษายน, 2023

ในยุคปัจจุบันนี้กระแสการ รีโนเวทบ้าน หรืออาคารกำลังมาแรง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องต่าง ๆ เช่น งบประมาณ หรือทำเลที่ตั้ง

รีโนเวทบ้าน คือ การใช้โครงสร้างเดิมของอาคารที่มีอยู่แล้วมาซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม ตกแต่งภายในหรือภายนอก เพื่อให้บ้านหรืออาคารนั้นกลับมามีสภาพดี มีชีวิตชีวาเหมือนใหม่ มีความสวยงามน่าใช้งานในทำเลที่ตั้งเดิม รีโนเวทบ้านเก่า ราคาประหยัด ทำให้การรีโนเวทนั้นมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการสร้างบ้านหรืออาคารใหม่ จึงทำในคนส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกที่จะรีโนเวทแทนการสร้างใหม่มากยิ่งขึ้น

เราจึงมีเคล็ดลับมาฝากสำหรับมือใหม่ที่สนใจอยากรีโนเวทบ้านหรืออาคาร ที่มีงบประมาณจำกัด และอยากได้งานที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการ ไปดูกันเลย

1.กำหนดเป้าหมายของการ รีโนเวท บ้าน อาคาร ให้ชัดเจน

ก่อนที่จะทำการรีโนเวทสิ่งแรกที่ควรทำคือ ตั้งวัตถุประสงค์และกำหนดความต้องการของตัวคุณเองก่อนว่ารีโนเวทเพื่ออะไร อยากรีโนเวทให้เป็นรูปแบบไหน เช่น เพื่อซ่อมแซมบ้าน ปรับเปลี่ยนสไตล์ ขยายพื้นที่การใช้งาน หรือปรับปรุงเพื่อทำธุรกิจ เป็นต้น รี โน เวท บ้านใหม่บนโครงสร้างเดิม ถ้าคุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้แล้วนั้น ก็จะทำให้ไม่ต้องรีโนเวทหลายรอบ ซึ่งนอกจากจะทำให้คุณไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแล้วยังทำให้คุณไม่เสียเวลาอีกด้วย

2.ศึกษาข้อมูล และวางแผนก่อนการ รีโนเวทบ้าน อาคาร

การที่จะรีโนเวทนั้นควรสำรวจพื้นที่ ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเดิมให้เข้าใจก่อน ซึ่งคุณควรจะมีผู้เชี่ยวชาญ หรือทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้การทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้าง หรืองานระบบต่าง ๆ เพราะถ้าหากคุณไม่มีความรู้ในด้านนี้แล้วลงมือทำเองอาจจะทำให้การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

3.ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าจะเป็นการรีโนเวทหรือการก่อสร้างอาคารใหม่นั้น ต่างต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย แม้คุณจะจ้างบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้แล้ว ก็ควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้รู้ขอบเขตสิ่งที่คุณสามารถทำได้ และเพื่อป้องกันความผิดพลาดในระหว่างหรือหลังการก่อสร้าง เช่น หากคุณทำการก่อสร้างหรือรีโนเวทแล้วเรียบร้อย แต่ผลปรากฎว่าบ้านหรืออาคารนั้นถูกก่อสร้างหรือปรับปรุงโดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ก็อาจจะทำให้คุณต้องเสียค่าปรับ ถูกสั่งรื้อถอน หรือถึงขั้นติดคุกเลยทีเดียว

4.กำหนดขอบเขตของงบประมาณในการ รีโนเวท บ้าน อาคาร

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรีโนเวทนั้นคือ “เงิน” เพราะแทบทุกขั้นตอนหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการรีโนเวทนั้นต้องใช้เงินเป็นตัวขับเคลื่อน คุณจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดงบประมาณให้ชัดเจน เพราะงบประมาณจะเป็นตัวกำหนดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้รับเหมา แบบบ้านหรืออาคาร วัสดุที่ได้คุณภาพเหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นต้น และแนะนำให้คุณเผื่องบประมาณสำรองไว้ใช้สำหรับกรณีเกิดปัญหาใหม่ ๆ หรือมีเรื่องที่ไม่คาดคิดที่นอกเหนือจากที่วางแผนไว้ เพื่อไม่ให้งานเกิดความล่าช้า และงบประมาณบานปลาย

5.เลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ หรือช่างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและไว้ใจได้

คุณอาจคิดว่าการรีโนเวทเป็นเรื่องที่ง่ายมีขั้นตอนไม่ซับซ้อนเหมือนการสร้างสร้างบ้านหรืออาคารใหม่สามารถทำเองได้โดยไม่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งความคิดนี้นั้นเป็นความคิดที่ผิด เพราะการที่จะรีโนเวทบ้านหรืออาคารแต่ละหลังนั้นต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากคุณขาดความชำนาญก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้

6.รีโนเวทเฉพาะส่วนที่จำเป็น

การรีโนเวทคุณไม่จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือรื้อใหม่ทั้งหมด เพราะอาจจะทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ควรสำรวจดูว่าส่วนไหนบ้างที่ควรรีโนเวท หรืออาจปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญว่าส่วนนี้ทำได้หรือไม่เพื่อให้ค่าใช้จ่ายของการรีโนเวทนั้นอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้

7.ตัดสินใจรีโนเวทครั้งเดียว ไม่เปลี่ยนใจบ่อย

ถ้าหากคุณไม่อยากเสียเวลาและไม่อยากให้งบประมาณบานปลายนั้น เมื่อเริ่มทำการรีโนเวทแล้วคุณควรยึดตามแผนเดิมที่วางไว้ให้ได้มากที่สุด และในระหว่างการก่อสร้างคุณไม่ควรเปลี่ยนใจบ่อย เพราะทีมงานอาจวางแผนการทำงานไว้ ซึ่งอาจจะทำให้กระทบกับงานส่วนอื่น ๆ ได้

8.เลือกวัสดุและอุปกรณ์รีโนเวทให้เหมาะสม

ในบางครั้งการเลือกวัสดุที่ไม่เหมาะสมก็อาจทำให้งบประมาณบานปลายได้ ในปัจจุบันนี้มีวัสดุมากมายให้คุณเลือก คุณอาจจะทำการศึกษาเปรียบเทียบราคาและคุณภาพการใช้งานของวัสดุก่อนทำการตัดสินใจเลือกซื้อ หรือถ้าหากคุณใช้บริการของบริษัทที่รับออกแบบหรือรีโนเวทควรให้บริษัททำรายการประกอบราคาสินค้า เพื่อเปรียบเทียบราคากลางกับสินค้าในตลาด

9.ไม่จ่ายเงินค่ารีโนเวททั้งหมดให้แก่ผู้รับเหมาในครั้งเดียว

คุณควรแบ่งจ่ายเงินให้แก่ช่างหรือผู้รับเหมาเป็นงวด ๆ และควรทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้คุณประสบกับปัญหาช่างทิ้งงาน งานไม่เสร็จ หรือทำงานไม่เรียบร้อย เพราะหากช่างหรือผู้รับเหมาทำงานไม่ตรงตามความต้องการยังสามารถพูดคุยกันได้ หรือเปลี่ยนผู้รับเหมาได้ ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความเป็นจริง

10.ไม่อยู่ในบ้านหรืออาคารที่กำลังทำการรีโนเวท

ในระหว่างการดำเนินการรีโนเวทควรจัดระเบียบข้าวของเครื่องใช้ใน และหาที่พักสำรองเพื่อความสะดวกในการทำงานของทีมช่าง ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่เสียสุขภาพจิตจากเสียงในการก่อสร้าง และไม่ต้องเสี่ยงเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากความเสียหายที่อาจเกิดจากตัวคุณเอง

วิธีการรีโนเวทบ้านหรืออาคารนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ควรที่จะต้องทำการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ และควรปรึกษากับสถาปนิก วิศวะกรหรือผู้เชี่ยวชาญทุกครั้ง ไม่ควรทำการก่อสร้างหรือดำเนินการเองโดยขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ เพราะอาจจะทำให้ประสบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เช่น งบบานปลาย หรือเกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆ เกิดขึ้นและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ธุรกิจเหล่านี้มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายทำให้เข้าถึงได้และสะดวกสำหรับลูกค้า โมเดลธุรกิจออนไลน์ยอดนิยมที่สามารถเห็นได้ทุกวัน ได้แก่:

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ: ตลาดออนไลน์ เช่น Amazon, eBay และ Alibaba ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปสามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนได้ทั่วโลก ธุรกิจรูปแบบนี้ช่วยให้ผู้ขายเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น ในขณะที่ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าจากที่บ้านได้อย่างสะดวกสบาย

Dropshipping: รูปแบบธุรกิจออนไลน์นี้เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าโดยไม่ต้องจัดการสินค้าคงคลังหรือการขนส่ง เจ้าของธุรกิจเป็นหุ้นส่วนกับซัพพลายเออร์ที่จัดการเรื่องการจัดส่งและการจัดการสินค้าคงคลัง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมุ่งเน้นไปที่การตลาดและการบริการลูกค้า

หลักสูตรออนไลน์และการฝึกสอน: มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญหลายคนกำลังสร้างหลักสูตรออนไลน์หรือเสนอบริการฝึกสอนเพื่อแบ่งปันความรู้และทักษะของพวกเขา แพลตฟอร์มอย่าง Udemy, Teachable และ Coursera ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจรูปแบบนี้ โดยเป็นตลาดกลางสำหรับเนื้อหาด้านการศึกษา

การตลาดแบบพันธมิตร: รูปแบบธุรกิจออนไลน์นี้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทอื่น และรับค่าคอมมิชชั่นสำหรับการขายหรือโอกาสในการขายแต่ละครั้งที่สร้างขึ้น นักการตลาดพันธมิตรสามารถทำงานร่วมกับธุรกิจต่างๆ สร้างรายได้หลายช่องทาง

การสร้างบล็อกและเนื้อหา: บุคคลและธุรกิจจำนวนมากสร้างรายได้ผ่านบล็อก สร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ หรือผลิตวิดีโอสำหรับแพลตฟอร์มเช่น YouTube รูปแบบธุรกิจนี้อาศัยรายได้จากการโฆษณา เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน และการตลาดแบบพันธมิตร

บริการตามการสมัครสมาชิก: รูปแบบธุรกิจออนไลน์นี้เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ตามการสมัครสมาชิก ซึ่งให้รายได้ที่สม่ำเสมอ ตัวอย่าง ได้แก่ บริษัท software-as-a-service (SaaS) บริการสตรีมมิ่ง เช่น Netflix และ Spotify และกล่องสมัครสมาชิก

ผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดีย: ด้วยการเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย บุคคลจำนวนมากได้สร้างผู้ติดตามจำนวนมากและสร้างรายได้จากการแสดงตนผ่านเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน การโฆษณา หรือการรับรองผลิตภัณฑ์

บริการฟรีแลนซ์: มืออาชีพจำนวนมากให้บริการในฐานะฟรีแลนซ์ โดยมอบทักษะต่างๆ เช่น การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบกราฟิก การเขียนคำโฆษณา และการตลาดดิจิทัล แพลตฟอร์มอย่าง Upwork, Fiverr และ Freelancer เชื่อมโยงฟรีแลนซ์กับลูกค้าทั่วโลก

การให้คำปรึกษาออนไลน์: ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ สามารถให้บริการในฐานะที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและคำแนะนำแก่ลูกค้าทางออนไลน์ โมเดลธุรกิจนี้สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน และทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาแอพมือถือ: ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสมาร์ทโฟน ผู้ประกอบการจำนวนมากกำลังพัฒนาแอพมือถือเพื่อให้บริการหรือแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ รูปแบบธุรกิจออนไลน์นี้สามารถสร้างรายได้ผ่านการซื้อในแอป การโฆษณา หรือค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของรูปแบบธุรกิจออนไลน์ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โอกาสใหม่ๆ จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการในการสร้างและทำให้ธุรกิจออนไลน์ของพวกเขาเติบโต