Posts tagged ‘รับทำวีซ่า’

เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเมื่อไหร่ หลายคนมักจะแพลนไปเที่ยวยุโรปเพราะอยากไปสัมผัสความหนาวและหิมะสีขาวกับสถาปัตยกรรมสวย ๆ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามราวภาพฝัน แน่นอนว่า หลายประเทศในยุโรปต้องขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เพื่อให้ สามารถเดินทางเข้า-ออกได้อย่างสะดวกสบาย และไปได้หลายประเทศในทริปเดียว

วีซาเชงเก้น เป็นวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางเข้า–ออกประเทศในแถบยุโรป ที่มีข้อตกลงร่วมกันว่า รับทำวีซ่า บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก้นจะสามารถเดินทางไปยัง 26 ประเทศในยุโรปได้ รับทำวีซ่า โดยไม่ต้องขอวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ ซึ่งได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก สาธารณรัฐเช็ก ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอร์แลนด์

วีซ่าเชงเก้น เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวยุโรปหลายประเทศในทริปเดียว โดย รับทำวีซ่า สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า–ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า–ออกหลายครั้ง ทั้งนี้ สำหรับวีซ่าเดินทางเข้า-ออกหลายครั้งนั้น มีข้อกำหนดไว้ว่าคุณสามารถเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นและใช้เวลาในประเทศเหล่านั้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน (ประมาณ 6 เดือน) โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก้น โดยประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าของประเทศในเขต EU (810/2009) ระบุถึงเงื่อนไขในการอนุมัติวีซ่าเชงเก้นไว้ ดังนี้
– จะต้องเดินทางออกจากประเทศในเขตเชงเก้นก่อนวีซ่าจะหมดอายุ
– จะต้องมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในขณะที่อยู่ในประเทศ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
– การยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทพำนักระยะสั้น ไม่สามารถยื่นเอกสารล่วงหน้าเกินกว่า 90 วันก่อนเดินทาง
– คุณต้องยื่นเอกสารในการสมัครวีซ่าเชงเก้นอย่างน้อย 15 วัน ตามปฏิทินก่อนวันที่ประสงค์จะเดินทาง โดย VFS Global จะเป็นสำนักงานตัวแทนที่รับผิดชอบในการรับและคืนหนังสือเดินทางสำหรับการยื่นเอกสารสมัครวีซ่าระยะสั้น
– ผู้ที่เดินทางบ่อย ๆ และมีประวัติการเดินทางที่ดีจะได้รับวีซ่าสำหรับเข้าออกหลายครั้ง ซึ่งจะมีอายุยาวนานขึ้นในแต่ละครั้งที่ขอ โดยเริ่มจาก 1 ปี จนถึงมากที่สุด 5 ปี
– เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าประเทศของนักเดินทางแต่ละคนอย่างละเอียด ส่วนคนที่ไม่เคยมีประวัติเสียนั้นจะได้รับวีซ่าสำหรับเข้าออกหลายครั้งที่มีอายุการใช้งานนาน
– ผู้ถือวีซ่าสำหรับเข้า-ออกหลายครั้ง สามารถเดินทางเข้ามาใน EU ได้ไม่จำกัดครั้งตลอดระยะเวลาที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ